Bulgaria


Нова версия на софтуера за НН xSpider 3 с Български език

Нова версия на софтуера за оразмеряване на мрежи ниско напрежение xSpider 3

Основни предимства

- Подобрен потребителски интерфейс на Български език
- Нов мощен изчислителен модул, готов за обработка на големи проекти
- Поддръжка на мрежи TN / IT / TT до 1000V
- Проектиране на радиални и смесени мрежи
- Проектиране на мрежи с повече от един източник на захранване(мрежово, трансформатор, генератор)
- Възможност за използване на коефициент на едновременност ?(Ks) и фактор на използване (Ku)
- Вариант на симулиране на различни операционни състояния на мрежата чрез изключване на отделни източници на енергия и товари
- Мениджър на състоянието - комплексна симулация на различни операционни състояния

Продукта може да изтеглите от сайта по-долу след безплатна регистрация

http://xspider.moeller.net/index.php?id=2

Видео уроци за самообучение

http://xspider.moeller.net/index.php?id=17

Презентация на xSpider 3