Bulgaria


Eaton помага на E4

„Eaton“ помага на „E4“ за създаването на гъвкава и подлежаща на измерване централизирана инфраструктура за частни „облаци“. За бизнеса по цял свят, простотата, гъвкавостта и възможността за измерване са основни приоритети, когато става дума за управление на центрове за данни. За да отговори на това нарастващо търсене „E4 Computer Engineering spa“ наскоро се обърнаха към непрекъсваемите токозахранващи устройства на „Eaton“ за виртуализирани среди. Италианската компания оборудва своята най-нова
централизирана инфраструктура предлагана за частни „облаци“ – „E4 VSTONE® StructuredVirtualizationSolution“, с надеждното и гъвкаво, готово за виртуализация Резервно електрозахранване на „Eaton“ 9PX UPS и Електроразпределителните ни устройства (ePDU).
 
Основана през 2002 г., „E4“ е специализирана в производството на специализирани компютърни инфраструктури с висока ефективност за научни и изследователски работни среди, както и за решения за центрове за данни за предприятия. Компанията се гордее, че сред нейните клиенти са някои от най-престижните европейски изследователски центрове, включително „Европейската организация за ядрени изследвания“ (CERN) в Женева и наскоро получи награда от италианския „Istituto Nazionale di Fisica Nucleare“ (Национален институт за ядрена физика) за предоставяните от компанията хардуерни решения с най-високо качество.
 
Сред своите най-нови решения за центрове за данни за предприятия, „E4“ разработи „E4 VSTONE“. Сървърът, банките с данни, мрежата и възможностите за виртуализация са интегрирани в една система, с цел да предостави на центровете за данни просто, гъвкаво и подлежащо на измерване решение. Като се има предвид че управлението и защитата на силовото електрозахранване са толкова жизнено важни за виртуалните машини, колкото са и за физическите сървъри, компанията се нуждаеше и от UPS технология, която да може да гарантира непрекъснатостта на електрозахранването, да осигури целостта и верността на данните и да се интегрира лесно с „Vsphere“ на „VMware“ и „HyperV“ на „Microsoft“. Друго ключово предизвикателство беше да се оборудва „E4 VSTONE“ с UPS система, която предлага възможности за измерване, както и такава с висока енергийна ефективност.
 
За да се справи с всички тези предизвикателства, „E4“ се обърна към готовото за виртуализация Резервно електрозахранване на „Eaton“ 9PX UPS. “Благодарение на софтуера „state-of-the-art“ на „Eaton“– „IntelligentPower™“, в пакет с Резервните захранвания на„Eaton“, „9PX UPS“ е съвместим с всички основни оперативни системни софтуери за виртуализация и може лесно да се интегрира във виртуализираните IT-среди, включително „Vsphere“ и „HyperV”, обяснява Daniele Daneluz (Даниеле Данелуз), Ръководител направление „IT Дистрибуция“ в „Eaton“. Софтуерът „Intelligent Power“ се включва в системите за управление на виртуални машини и интегрира функциите за управление на електрозахранването така, че всички потребители могат удобно и ефективно да контролират своите цялостни IT инсталации, включително UPS-те и ePDU-те, от едно и също място с използване на една и съща писта на управление. Софтуерът „IntelligentPower“ може също така да бъде конфигуриран автоматично да задейства миграцията на живо на виртуалните машини към осигуряващо (back-up) устройство, за да се гарантира целостта и верността на данните, нулеви престои и по този начин да се гарантира непрекъснатостта на целия бизнеспроцес.
 
В допълнение, „E4“ избраха „9PX“ за да предоставят на потребителите на „E4 VSTONE“ измерима оферта, както по отношение на условията, така и по отношение на надеждността. Благодарение на технологията „PowerwareHotSync®“ на „Eaton“ за споделяне на товарите, може да се използва успоредността за да се постигне излишък-запасяване и да се увеличи мощността на системата на по-късен етап, в зависимост от разрастването на инфраструктурата. В допълнение, технологията „HotSync“ се използва за да се включат паралелно модули за преобразуване на тока в дадено резервно захранване (UPS). Технологията „HotSync“ гарантира също така максимална наличност / достъпност на системата и надеждност като елиминира пробив в единична точка в паралелна UPS система, в която две или повече устройства споделят един и същи товар. Предвиден е също така байпас за поддръжка, за лесна подмяна на UPS без изключване на електрозахранването на критични системи.
 
Друга причина да се обърнат към „Eaton“ беше енергийната ефективност. С 95%  ефективност в режим на работа „online double conversion“ (на-линия двойна конверсия) и 98% в режим „висока ефективност“, както и коефициент на мощност 0.9, „9PX“ предлага 28% повече мощност от други резервни захранвания (UPS) в същия клас с 40% по-ниско енергийно потребление. И най-накрая, електроразпределителните устройства (ePDU) на „Eaton“ бяха избрани и поради тяхната патентована система за монтаж, която е специално проектирана за работната среда на центровете за данни за да предоставя максимална достъпност и да се съвместява с всички стандартни 42U IT рами/ шкафове. Давайки възможност на потребителите да наблюдават, контролират и проследяват потреблението на електроенергия, включително точни измервания на волтове, ампери, ватове и киловат часове, електроразпределителните устройства (ePDU) допринасят и за контрола на оперативните разходи като дават всеобхватен поглед върху разпределението на електроенергията.
 
Високото ниво на обслужване и подкрепа на клиентите предлагано от „Eaton“ също оказа влияние за решението на „E4“да оборудват„E4 VSTONE“ с „9PX“. „Eaton“изцяло ни подкрепи в процеса на проектиране на „E4 VSTONE“, както и в етапа на запускането, като ни даде възможност да конфигурираме и персонализираме решението в зависимост от нашите нужди”, коментира Mr. Loris Lignola (г-н Лорис Линьола), Ръководител екип при „E4 Computer Engineering“, „Enterprise B.U.“.
 
„Благодарение на решенията за управление на електрозахранването на „Eaton“, ние постигнахме успех в проектирането на изцяло интегрирано, поддаващо се на измервания и толерантно към грешки решение за управление за частни „облаци“, което осигурява непрекъснатост на бизнес процесите – „E4 VSTONE“. Това ще предостави на нашите клиенти големи възможности да реализират икономии по отношение на разходите при запускане и интегриране, при осигурен интегритет на съхраняването и икономии по отношение на електроенергията” – допълва Mr.LorisLignola (г-н Лорис Линьола).
 
След успеха на проекта „VSTONE“, „E4“ планира да си партнира отново с „Eaton“ и в бъдеще. Компанията ще разчита на резервните електрозахранвания (UPS) на „Eaton“ за бъдещи проекти включващи IT инфраструктура и центрове за данни и когато възникне необходимост от поддаваща се на измерване енергозахранваща инфраструктура, която може да бъде лесно интегрирана.
 
За да научите повече за качествените решения за енергозахранване на„Eaton“, посетете www.eaton.eu/powerquality.За последните новини, последвайте ни на Twitterна@Eaton_UPS или посетете нашата страница Eaton EMEA LinkedIn.