Bulgaria


Xiria E: модулна разпределителна система за средно напрежение

Електротехническото отделение на Eaton пуска нова IEC разпределителна система, наречена Xiria E. Xiria E е нова разширена еднопанелна версия на международно признатата разпределителна система Xiria за разпределителни мрежи със средно напрежение. Xiria E е специално разработена за разпределителни подстанции на централната мрежа и по-големи търговски и индустриални съоръжения.

Eaton увеличава гъвкавостта на продуктовата фамилия Xiria чрез добавяне на модулни разширяеми панелни версии с възможност за горно отделение с ниско напрежение за вторично контролно оборудване. С Xiria E Eaton добавя еднопанелна версия към съществуващата блокова разпределителна система Xiria. Модулният единичен панел може да се разширява с проста съединителна връзка. Системата е много гъвкава и предлага голям брой възможности за защита и управление. Версия E притежава максимална гъвкавост и позволява бъдещо разширяване на вторични електроразпределителни системи.

Xiria е известна с това, че не използва SF 6 газ, че е надеждно и икономично решение за крайни разпределителни устройства и промишлени разпределителни системи. Разпределителната система Xiria се отличава с висока степен на експлоатационна безопасност и е подходяща за оборудване с напрежение до 24 kV. Разпределителната система Xiria е една от най-компактните системи на пазара. Разпределителната система е налична в дву-, три-, четири- или петпанелни блокови конфигурации.

Чрез добавянето на панела Xiria E към съществуващата гама от системи Xiria се създава пълно семейство от продукти, базирано на същата доказана технология. Блоковата система Xiria вече се използва често за трансформаторни станции, малки промишлени и търговски сгради. С новия панел Xiria E е възможно използването на системата за разпределителни подстанции на централната разпределителна мрежа и различни други захранващи съоръжения.

Продуктовата фамилия Xiria се състои от две основни панелни версии:
-вакуумен прекъсвач на товара за крайни кабелни връзки с ток до 630 A
- вакуумен прекъсвач на веригата за защита на трансформатори и кабелни връзки с ток до 630 A

Xiria E е налична и за двете панелни версии и може да се конфигурира във всяка желана комбинация и последователност. За измерване на консумацията на енергия е разработен специален измервателен панел, който може да се свърже към съществуваща блокова разпределителна система и новия единичен панел Xiria E.

Разпределителната система Xiria е разработена на базата на доказаните вакуумни прекъсвачи на Eaton, които не изискват поддръжка и са сертифицирани за 30 000 работни цикъла. Разработването на Xiria E води и до въвеждането на прекъсвач на веригата с номинален ток 630 A при напрежение 24 kV за блоковите и еднопанелните версии. Този вид прекъсвач е тестван за издръжливост при номинален кратковременен ток 20 kA в продължение на 3 секунди.

Основните части и механизми на устройството са поместени в напълно затворен (запечатан) корпус, който защитава цялата система от влияния на околната среда и прави поддръжката ненужна. Всички части под напрежение в наличните панели са изолирани. Използваните материали са оформени по специален начин за осигуряване на оптимални изолационни свойства заедно с отлични термални характеристики. В допълнение изолацията осигурява ефективен контрол върху електрическите полета около използваните компоненти като по този начин свежда до минимум риска от възникване на вътрешни електрически дъги.

Използването на вакуумни прекъсвачи и твърда изолация означава, че фамилията Xiria не уврежда околната среда. Тези технологии гарантират, че системата е екологична алтернатива на разпределителните системи, използващи газ серен хексафлуорид (SF6) за изолация. Общата цена също е значително намалена, тъй като не се изисква редовно тестване на налягането на газа или друга рутинна поддръжка и няма високи разходи за обезвреждане при бракуване на оборудването.

Със своята ширина от само 350 мм (блоков вид) или 500 мм (разширяем вид) и осигуряване на кабелни връзки от фронталната страна системата Xiria е икономична за използване по отношение на ценното подово пространство и лесна за монтиране дори в най-ограничени условия. За места, където е невъзможно извеждане на вътрешната дъга в мазето, системата Xiria предлага възможност за извеждане в помещението. Това се осъществява с помощта на специален комин с интегрирани абсорбери за дъгата.

Когато става въпрос за безопасността на работния персонал, дизайнът на Xiria не оставя нищо на случайността. Всички части са напълно обградени от безопасно метално покритие, тествано при волтаична дъга. Освен това панелите във фамилията Xiria са снабдени с пряко видими индикатори за интегрираното заземяване и позицията Вкл./Изкл., разположени в специални прозорци в предната част.

Xiria E е продължение на успешната продуктова фамилия MMS (разпределителна система с двойна шина) на Eaton, Power Xpert® UX (разпределителна система с изваждащи се модули), W-VACi (вакуумни прекъсвачи на веригата) и Power Xpert® FMX (разпределителна система с разглобяеми щепсели). Заедно с разпределителните системи за ниско напрежение на Eaton, шинните системи, UPS продуктите, управлението на проекти и предлагането на услуги, Xiria E може да бъде част от едно съвременно цялостно решение.

Дизайнът прави системата Xiria E особено подходяща за приложение там, където е необходимо изграждането на надеждна, безопасна, икономична и чиста среда.

За повече информация: www.eaton.eu/xiria-e

Електротехническото подразделение на Eaton е глобален лидер в продуктите и услугите за разпределение на електроенергия, качествено захранване, контрол и автоматизация, наблюдение на захранването и управление на енергията. Eaton е в положение да отговори на днешните най-важни предизвикателства пред управлението на електрическата енергия чрез своите глобални електрически продуктови серии Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, MEM® и Santak®.

Eaton Corporation е производител на разнообразно оборудване за управление и осигуряване на електрозахранване с повече от 100-годишен опит в предоставянето на енергийно-ефективни решения, които помагат на нашите клиенти ефективно да управляват електрическа, хидравлична и механична енергия. С продажби от 16,0 млрд. долара за 2011 г., Eaton е глобален технологичен лидер в производството на електрически компоненти и системи за осигуряване на качествено захранване, електроразпределение и контрол на захранването; хидравлични компоненти, системи и услуги за промишлено и мобилно оборудване; космическо гориво, хидравлични и пневматични системи за търговски и военни цели; скоростни кутии и задвижващи системи за автомобили и камиони, осигуряващи производителност, икономия на гориво и безопасност. Eaton има около 73 000 служители и продава своите продукти на клиенти в повече от 150 страни. За повече информация, вж. www.eaton.com.