Bulgaria


Eaton помага за подобряване на мрежовата надеждност

Производителят на разнообразно оборудване Eaton пусна автоматизирана версия на своята доказана и успешна електроразпределителна система за крайно кръгово окабеляване (Ring Main Unit, RMU) Xiria без използване на серен хексафлуорид. Новата разпределителна система за средно напрежение 12-24 kV е оборудвана с дистанционно терминално устройство (RTU), което позволява на електроразпределителните дружества лесно да придобиват, обработват, съхраняват и предават ценни данни от мрежата. Тази информация им дава възможност по-добре да управляват тяхната мрежа със средно напрежение (MV) и да увеличат времето на непрекъсната работа.

Промяната от централна към разпределена електроенергия, произвеждана все повече от устойчиви източници, която се подава в мрежата в различни и променливи точки, изисква интелигентна енергийна система. Особено на ниво MV все ще има сериозна нужда от автоматизиране на разпределителната система, така че електроразпределителните дружества? да могат да получават подробен преглед на параметрите на оперативната мрежа. Автоматизацията може да помогне за елиминиране на изискването потребителите да докладват за проблеми в захранващата мрежа, а сервизните инженери да се разхождат до трансформаторните подстанции на място, тя извършва диагностиката по-ефективно и по този начин значително подобрява IEEE стандартите за надеждност — индекс на средния брой прекъсвания на системата (System Average Interruption Duration Index, SAIDI) и индекс на средната честота на прекъсвания на системата (System Average Interruption Frequency Index, SAIFI).

RTU е специално разработено за работа със системата за крайно кръгово окабеляване (RMU); то може да управлява и наблюдава до пет панела Xiria. Потребителите могат да избират между два варианта: полуавтоматизираната Xiria (SA) предлага дистанционно управление, защита и редица комуникационни функции (IEC 60870-5-104, Modbus RTU), докато напълно автоматизираната Xiria (FA) позволява и измерване и управление на ниво MV и трансформатор в кръга RMU (напрежение, ток, посока). Измерването на тока и напрежението в частта с ниско напрежение (LV) и сравняването на тези стойности с информацията от интелигентните измервателни уреди позволява лесно откриване на несъответствия, посочвайки дали причината е повреда или неправилно измерване.

Функционалността на RTU най-общо включва система за предупреждаване и запис на събитията, както и регистриране на данни. Програмирането е опростено и извършено в съответствие със стандарта IEC 61131-3. Освен това устройствата са оборудвани с мрежов порт и безжичен модем за наблюдение и конфигуриране през всеки уеб-интерфейс.

При откриване на аномалия в мрежата, автоматизираната система Xiria RMU ще се свърже с оперативния център автоматично. Подходящи съобщения или предупреждения се показват от системата SCADA, което позволява на оператора да предприеме необходимото действие за разрешаване на проблема или предотвратяване на неговото бъдещо появяване. В случаите с индикатори за мястото на грешката и допълнителна логика, прекъсванията на захранването могат често да бъдат преодолени само секунди след появата на проблема, така че влиянието върху потребителя е минимално.

Разпределителната система Xiria MV на Eaton е надеждно, икономично и екологично решение за RMU и индустриални разпределителни системи. С вакуумните и твърдите изолационни технологии на Eaton се преодолява използването на вредния за околната среда газ серен хексафлуорид(SF 6). Xiria е една от най-компактните системи от този род на пазара и се характеризира с високо ниво на работна безопасност. Разпределителната система е подходяща за приложение при напрежение до 24 kV и се използва в компактни трансформаторни станции за разпределение на електроенергия, както и в достъпни станции в стопански и промишлени сгради. Системата се предлага в две-, три-, четири- и петпанелни конфигурации. Всички панели са интегрирани в един затворен корпус.

За повече информация: http://www.eaton.eu/

Електротехническото подразделение на Eaton е глобален лидер в експертизата за разпределението на електроенергия и електрическата защита; осигуряването на аварийно захранване; контрола и автоматизацията; осветлението и сигурността; структурните решения и продуктите за окабеляване; решенията за опасни и вредни среди и инженеринговите услуги. Eaton има възможността чрез своите глобални решения да отговори на най-важните днешни предизвикателства, стоящи пред управлението на електрозахранването.

Eaton е компания за управление на захранването, предоставяща енергийно-ефективни решения на своите клиенти за ефективно управление на електрическа, хидравлична и механична енергия. Глобалният технологичен лидер Eaton придоби Cooper Industries plc през ноември 2012 г. Общите приходи за 2012 г. на обединените компании възлизат на 21,8 млрд. долара по прогнозна оценка. Eaton има около 103 000 служители и продава своите продукти на клиенти в повече от 175 страни. За повече информация, посетете http://www.eaton.eu/.