Bulgaria


Нова интегрирана цилиндрична ключалка за прекъсвача NZM

Дата 30 септември 2013 г.

Пътят към повече безопасност — нова интегрирана цилиндрична ключалка за прекъсвача NZM

Компанията за управление на захранването Eaton вече предлага своите прекъсвачи NZM със заключващ цилиндър за безопасност. Цилиндричната ключалка е интегрирана по спестяващ място начин в еластичния диск на дръжката и/или в капака, в който е поставена дръжката. Потребителите сега могат бързо и лесно да заключват прекъсвачите на веригата и превключвателите за товара в позиция „изключено“ (OFF) с ключ, гарантирайки, че превключвателите са защитени от инцидентно повторно включване. Механичното заключване на няколко превключвателя също е възможно. В този случай, превключвателите, в които е поставен ключ, могат да бъдат включени. По този начин заключващият механизъм увеличава безопасността на машините и съоръженията и подобрява безопасността на работното място. Тъй като цилиндричният ключ е част от предварително сглобен механизъм, той позволява бързо инсталиране и задействане на заключваща комбинация за превключвателя. Механичната заключваща система може да се използва за всички размери прекъсвачи NZM, основни и сервизни превключватели и/или превключватели за поддръжка. Сред областите на приложение са производствените и търговските системи за захранване, преработващата индустрия, корабостроенето, минното дело, центровете за данни, резервното захранване на центровете за спешна помощ и телекомуникациите.

Механичното заключване предпазва от включване на съответния прекъсвач на веригата, като по този начин изпълнява изискванията за изключване на IEC/EN 60947-1, когато ключът е в позиция „изключено“ (OFF). То има пряко влияние върху съответния превключвател чрез вградената цилиндрична ключалка в комбинация с изпитаните и тестваните дръжки и капачки с дръжки. Заключващият механизъм е прост метод за безопасна работа с изключени машини или съоръжения и за безопасно свързано изключване на няколко превключвателя. Прекъсвачът на веригата трябва да бъде в позиция „изключено“, за да може да се заключи системата. Ключът за безопасност може също така да бъде изваден само в позиция „изключено“ (OFF). Пакетът включва ключалка за безопасност за всеки механизъм с два ключа за едновременно заключване в комбинация с предварително сглобен механизъм, включващ дръжка или капачка с вградена дръжка и превключвател.

Портфолиото от прекъсвачи NZM включва четири превключвателя с общ превключващ капацитет от 25 kA за малки подразпределителни станции до 150 kA за сложни високоенергийни инсталации. Компактният дизайн на малкия 160 A превключвател, като основен превключвател в системата за управление на съоръжения и като входящ прекъсвач на веригата в разпределителни табла или изходящ захранващ превключвател в електроразпределителни системи, помага за спестяване на място. Сред останалите устройства са такива с капацитет 300 A, 630 A, които идват с компактен дизайн, и голям 1600 A прекъсвач на веригата.

Моделите NMZ имат различни превключващи механизми било то с бюджетен дизайн с термомагнитен превключвател (NZM1-3), или с цифрова електроника с възможност за комуникация (NZM2-4) за целите на различни защитни функции: от мрежи с прав или променлив ток, включително защита на кабели/линии, двигатели/генератори, та чак до защита на трансформатори.

Енергийните електронни прекъсвачи на електрически вериги NZM, които са част от серията разпределителни системи xEffect за всякакво индустриално приложение, записват и предават всеобхватни диагностични данни и информация за консумацията на енергия под формата на интегрирана функция за всички етапи на разпределението на електроенергия. Цялата важна информация може да бъде записана и показана локално чрез системата за визуализация и регистриране BreakerVisu. С помощта на интелигентни комуникационни системи като Eaton SmartWire-DT тя може след това да бъде предадена до системи от по-високо ниво, като по този начин се увеличава прозрачността и безопасността на предприятието. В допълнение потребителите могат да оптимизират използваната енергия в съответствие със стандарт ISO 50001, което прави възможно намаляването на потреблението на енергия и спестяването на оперативни разходи.

За да научите повече за Eaton, посетете www.eaton.eu. За всички последни новини следвайте ни в Twitter на @Eaton_UPS или намерете нашата корпоративна страница Eaton EMEA в LinkedIn.

Електротехническото подразделение на Eaton е глобален лидер в експертизата за разпределението на електроенергия и електрическата защита; осигуряването на аварийно захранване; контрола и автоматизацията; осветлението и сигурността; структурните решения и продуктите за окабеляване; решенията за опасни и вредни среди и инженеринговите услуги. Eaton има възможността чрез своите глобални решения да отговори на най-важните днешни предизвикателства, стоящи пред управлението на електрозахранването.

Eaton е компания за управление на захранването, предоставяща енергийно-ефективни решения на своите клиенти за ефективно управление на електрическа, хидравлична и механична енергия. Глобалният технологичен лидер Eaton придоби Cooper Industries plc през ноември 2012 г. Общите приходи за 2012 г. на обединените компании възлизат на 21,8 млрд. долара по прогнозна оценка. Eaton има около 102 000 служители и продава своите продукти на клиенти в повече от 175 страни. За повече информация, посетете www.eaton.eu.