Bulgaria


iMCC xEnergy с подобрени функции за диагностика

 

Комуникационна интеграция чрез SmartWire-DT — iMCC xEnergy позволява предсказуема поддръжка с подобрени функции за диагностика

Компанията за управление на захранването Eaton представя новия интелигентен iMCC контролен център за двигатели с комуникационни възможности за серията електроразпределителни системи xEnergy. Цялото вътрешно окабеляване на модулите на iMCC и кабелите до контролера от високо ниво са заменени от комуникационна система. Това носи съществени ползи за потребителите, благодарение на намалените усилия за окабеляване. Важната подробна информация от модулите на устройството може сега да бъде трансферирана към контролера от високо ниво, което позволява на операторите значително да увеличат надеждността и работоспособността на двигателите. Ето защо xEnergy iMCC е особено подходящ за използване в промишлено производствени процеси, които изискват много високо ниво на работоспособност на машините и системите.

Комуникационната и кабелна система SmartWire-DT на Eaton се използва за вътрешна комуникация в разпределителната система. Тя заменя предишното контролно окабеляване в модулите на MCC, както и кабелите за информация за управлението и състоянието на модулите в разпределителния шкаф. Стандартни системи за промишлени мрежи като например Profibus-DP, CANopen, MODBUS-TCP или Ethernet/IP управляват прехвърлянето на данни от разпределителния шкаф към системата за пренос на електроенергия от по-високо ниво (PLC).

Сливайки SmartWire-DT и xEnergy, Eaton последователно насочва пазарните тенденции към интелигентни разпределителни и комутационни системи. Иновативни разпределителни системи, като електронния прекъсвач за защита на двигатели (PKE), предоставят подробна контролна и диагностична информация, която не може да се прехвърли през конвенционално контролно окабеляване. Следователно това дава възможност на iMCC с PKE не само да използва цифрови сигнали за включване или откриване на положението на превключвателя или за информация за състоянието, но също така и аналогови стойности в частност, като например такива за топлинното натоварване и действителния ток на двигателя. Този разширена диагностична информация позволява въвеждането на функции за предсказване на поддръжката (условно наблюдение). За операторите на съоръжения това дава възможност за предварително откриване на повреди и взимането на мерки за подобряване на работната надеждност и намаляване на времето на престой до минимум.

Ако един модул на iMCC трябва да бъде сменен, персоналът по поддръжката просто трябва да го издърпа от секцията на MCC и да го смени с подходящ предварително конфигуриран модул. Механизми, които са специално разработени за целта, в разпределителната система xEnergy и в отделните модули гарантират, че прекъснатата комуникация на конкретния модул автоматично ще бъде възобновена. Три ясни индикации за положението на превключвателя — „работи“, „тест“ и „прекъснат“ — осигуряват увеличена безопасност по време на работата за поддръжка.

SmartWire-DT позволява на производителите на панели и на партньорите на xEnergy да се възползват от простия монтаж, както и от намаленото и спестяващо място окабеляване на отделните модули. Тъй като SmartWire-DT заменя контролното окабеляване вътре в модулите (към работните елементи, разпределителното табло, прекъсвачите на веригата и другите входно-изходни модули) и кабелите от модулите към PLC в отделението за свързване, могат да се направят значителни икономии по отношение на времето, необходимо за инсталация и пускане в експлоатация. Оптимизира се използваното пространство вътре в модулите и в същото време се намаляват материалните разходи. Ненужните хардуерни компоненти се елиминират по-бързо, а инсталирането и въвеждането в експлоатация на iMCC и разпределителната система xEnergy се опростяват. Може да се постигне и още по-подредено разположение на елементите в модула за защита от всякакви проблеми с кабелите. Сглобяването и тестването също са удобни, тъй като цялата информация се предава през промишлен мрежов интерфейс вместо през конвенционални контролни кабели. Софтуерът за подпомагане на планирането и въвеждането в експлоатация SWD позволява на потребителите напълно да тестват отделните модули — без нуждата от PLC.

Модулите на iMCC се предлагат в два варианта: базов модел с PKZ термомагнитен прекъсвач, който показва състоянието на прекъсвача, и усъвършенствана версия с прекъсвач за защита на двигатели с възможност за комуникация (PKE). Налични са и празни модули за персонално приложение. Системата може да се разшири по всяко време чрез добавяне на нови или други модули без никаква промяна на инфраструктурата. Данните от тези модули също лесно се предават през инсталираната комуникационна система SmartWire-DT. В момента са налични следните модули xEnergy iMCC: директен онлайн стартер (DOL starter, 0,06-160 kW), реверсивен стартер (0,06-110 kW), трифазен стартер за плавно пускане (5,5-75 kW) и 3/4p разпределител (16/20-400 A).

Документация, ръководства за сглобяване и брошури с инструкции са налични на партньорската уеб-страница www.xenergy-partner.com. Електрически схеми и списъци с детайли за модулите са налични на партньорската уеб-страница www.xenergy.com.

За да научите повече за Eaton, посетете www.eaton.eu. За всички последни новини следвайте ни в Twitter на @Eaton_UPS или намерете нашата корпоративна страница Eaton EMEA в LinkedIn.

Електротехническото подразделение на Eaton е глобален лидер в експертизата за разпределението на електроенергия и електрическата защита; осигуряването на аварийно захранване; контрола и автоматизацията; осветлението и сигурността; структурните решения и продуктите за окабеляване; решенията за опасни и вредни среди и инженеринговите услуги. Eaton има възможността чрез своите глобални решения да отговори на най-важните днешни предизвикателства, стоящи пред управлението на електрозахранването.

Eaton е компания за управление на захранването, предоставяща енергийно-ефективни решения на своите клиенти за ефективно управление на електрическа, хидравлична и механична енергия. Глобалният технологичен лидер Eaton придоби Cooper Industries plc през ноември 2012 г. Общите приходи за 2012 г. на обединените компании възлизат на 21,8 млрд. долара по прогнозна оценка. Eaton има около 102 000 служители и продава своите продукти на клиенти в повече от 175 страни. За повече информация, посетете www.eaton.eu.